Dagelijkse inspiratie

maandag 02 mei

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.2 Korintiers 8:9 (HSV)